Wójt Gminy Węgierska Górka informuje o naborze uzupełniającym na dofinansowanie w wysokości do 85% w  zakresie:

- KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH,

- POMP DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ,

- PIECA na PELET.

Nabór odbywał się będzie, poprzez złożenie ankiety uczestnictwa (w załączeniu) od dnia 08.08.2022 r. (poniedziałek) godz. 8:00 do 10.08.2022 r. godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Węgierska Górka w pokoju nr 106. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Mieszkaniec powinien znać m.in. numer działki i moc obecnego źródła ciepła.

Załączniki do pobrania:

Aniekta

Regulamin naboru

Deklaracja

Zarządzenie Wójta_Regulamin