ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Ilość mieszkańców, stan na 31.12.2014r.  3.343 w tym 1.687 kobiet

ORGAN WYKONAWCZY
Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.
Sołtys - Stanisław Motyka
Tel: 506452189

CO WARTO ZOBACZYĆ

  • Najsłynniejszą budowlą w tej wiosce jest współczesny kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, który powstał w niespotykanych okolicznościach. W listopadzie 1972 roku mieszkańcy Ciśca, pomimo wyraźnego zakazu władz, w ciągu jednej nocy wybudowali mury kościoła na przygotowanych wcześniej fundamentach. Wydarzenie to było głośne nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami, stanowi bowiem przykład odważnego czynu mieszkańców, których marzenie o wzniesieniu kościoła w swojej miejscowości bardzo szybko zostało zrealizowane. Na uwagę w tym kościele zasługuje prezbiterium świątyni ze sceną Ostatniej Wieczerzy.
  • Prywatne Muzeum Jana Talika „Ocalenie” w Ciścu Małym. Warto muzeum  zobaczyć ze względu na swoją nietypowość. Twórca skansenu nie tylko wyeksponował ludowe sprzęty, instrumenty, rzeźby ale także potrafi o tym wszystkim ciekawie mówić, ubarwiając swoje opowieści, grą na heligonce.
  • Ścieżka dydaktyczna „Trakt Cesarski” wyznaczona wzdłuż drogi wybudowanej w XVIII w., za panowania cesarza Józefa II, jako najkrótszy szlak komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Długość tej trasy wynosi około 2km. Wyznaczono na niej 9 przystanków tematycznych, jeden punkt widokowy i miejsce odpoczynku na obiekcie turystycznym.