Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

adres skrzynki ePUAP: /sl158fa4j2/skrytka

tel. 338 609 797, fax 338 609 798

Nazwa Referatu

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Nr pokoju

Wójt Gminy

Tyrlik Piotr

338 609 743

101

Sekretarz Gminy, Kadry

Tomiczek Sabina

338 609 745

102

Zastępca Wójta Gminy

Kurowski Marian

338 609 744

103

Rozwój Gospodarczy i Fundusze Zewnętrzne

Bednarz Wiesław

Grzyb Wioletta

338 609 747

105

Przewodniczący Rady Gminy

Kopeć Iwona 

338 609 766

107

Obsługa Prawna

Kruszyński Bartłomiej

Wojciuch Wiesław

338 609 766

107

Biuro Rady Gminy

Piela Katarzyna

338 609 767

108

Sekretariat Wójta Gminy,

Kancelaria ogólna

Motyka Magdalena

Kąkol Edyta

338 609 742

110

Ochrona środowiska i leśnictwo

Kubaszek Bogusław

 

33 8609 762

111

Gospodarka odpadami komunalnymi

Program „Czyste Powietrze”

Wędzel Monika

Kuchejda Karina

 

338 609 748

 

112

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym

Kuchejda Iwona

338 609 746

112

Inwestycje komunalne i gospodarka przestrzenna

Tracz Adam

338 609 764

113

Inwestycje drogowo-mostowe

Misiarz Karolina

338 609 773

114

Zamówienia Publiczne

Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Okuljar Irena

338 609 763

114

Działalność gospodarcza

Transport, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Piecha Barbara

 

Kamińska Paulina

338 609 771

 

338 609 770

114

 

208

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jurasz Celina

338 609 749

202

Dowody Osobiste, Sprawy obronne

Dziedzic Edyta

338 609 752

203

Ewidencja ludności i zgromadzenia

Golec Joanna

338 609 751

204

Rolnictwo i Zarządzanie kryzysowe

Zemczak Magdalena

338 609 769

208

Skarbnik Gminy

Sporek Lucyna

338 609 754

209

Scentralizowany podatek VAT

Bukowczan Aneta

338 609 757

210

Zastępca Skarbnika

Księgowość budżetowa

Pielichowska Agata

Witos Beata

338 609 755

211

Wymiar podatkowy

Maślanka Anna 
Tomiczek Lucyna

338 609 761

214

Kasa Urzędu Gminy

Jurasz Beata

338 609 759

215

Księgowość podatkowa

Białożyt Agnieszka
Majdak Sylwia

338 609 760

216

Płace, opłata miejscowa

Barys Agnieszka

338 609 758

217

Windykacja

Juraszek Dominika

338 609 758

217

Obsługa informatyczna

Czernek Krzysztof

Umiński Dawid

338 609 772

316

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43

e-mail: wg.gzeas@tenit.com.pl

Nazwa Referatu

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Nr pokoju

Kierownik GZEAS
Administracja GZEAS 

Nowak Lucyna

Tyrlik Barbara

338 609 775

303

Gł. Księgowy GZEAS

Księgowość GZEAS

Lemza Katarzyna

Radecka Małgorzata

Łasut Katarzyna

Dziedzic Grażyna

338 609 776

304

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Węgierska Górka

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
e-mail: gopswg@tenit.com.pl

tel: 338 609 796

Nazwa Referatu

 

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Nr pokoju

Kierownik GOPS 

 Grzegorzek Sławomir

338 609 779

307

Specjalista ds. ewidencji komputerowej i sprawozdawczości

Kasa GOPS

 

Szafrańska Magdalena 

 

Klejnocka Ewa

338 609 780

305

Pracownicy socjalni:

- rejon Węgierska Górka

- rejon Żabnica 

 

Kieblesz Tomasz

Biegun Beata

338 609 782

309

Pracownicy socjalni:

- rejon Cisiec

Górna Małgorzata

338 609 784

314

Zespół interdyscyplinarny

Pracownik socjalny:

- rejon Cięcina

 

Elżbieta Jarco 

Kinga Żołna - Baszuk

 

338 609 788

311

 

Świadczenia rodzinne

Dodatki mieszkaniowe

Fundusz alimentacyjny  

 

 

 

Woleń Mariusz

Setla Aneta

 

 

338 609 789

312

Asystent Rodziny

Stopka Dominika

338 609 784

314

Dział księgowo-finansowy

 Figura Sabina 

 Rypień Anna

338 609 790

 

315

 

 

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 
główna siedziba znajduje się na

Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce

34-350 Węgierska Górka, os. XX-lecia II RP 12

 e-mail: wegierska-gorka@opg.pl

tel.: 338 642 187

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK 

Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

Dominika Matuszewska

 

338 642 187

532 179 791

Zastępca Dyrektora 

Agnieszka Tyrlik

338 642 187

Punkt Informacji Turystycznej

Główna siedziba znajduje się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce 
os. XX-lecia II RP 12

    

338 642 187

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Węgierskiej Górce

e-mail: gbp4@op.pl

Ewa Sikora , 
Agnieszka Dziedzic 

338 609 787

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cięcinie

Kazimiera Waligóra 

338 641 170

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciścu, Świetlica

Magdalena Jarco

338 640 775

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnicy 

Joanna Kanik 

338 624 073