Organem władzy uchwałodawczej w gminie jest RADA GMINY

Rada Gminy Węgierska Górka - kadencja 2018-2023 r.

Skład:   

przewodnicząca Iwona Kopeć
wiceprzewodniczący

Jan Fułat ( do dnia 31.12.2020 r.)

Szymon Iwanow

Wojciech Sobel

Jan Jurasz (od dnia 30.06.2021r.)

pozostali członkowie

Leon Figura

Urszula Figura

Michał Gawliński

Karol Gliszczyński

Jakub Howaniec

Jan Jurasz

Michał Juraszek

Marian Pietrasina

Magdalena Zemczak

Marcin Ziętek

Józef Żyrek

Paweł Piela (od dnia 30.06.2021r.)