ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Ilość mieszkańców, stan na 31.12.2014 r.  4.384  w tym 2.205 kobiet
 

ORGAN WYKONAWCZY
Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.
Sołtys - Barbara Słowik
Tel: 501641408

 

CO WARTO ZOBACZYĆ

  • Do najcenniejszych zabytków nie tylko Cięciny ale również Żywiecczyzny zaliczany jest  drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. We wnętrzu kościoła można podziwiać okazałe, barokowe ołtarze z XVII wieku, kaplicę Św. Franciszka z 1895 roku oraz kamienną chrzcielnicę kielichową z 1705 roku.
  • W pejzażach beskidzkich miejscowości na trwałe wkomponowane są przydrożne kapliczki. Te spotykane w Cięcinie należą do szczególnie pięknych i cennych, zwłaszcza kapliczka w formie figury na słupie. Jest to rzadka i cenna, kamienna, wielokondygnacyjna kapliczka z postaciami świętych po bokach, w której zwieńczeniu znajduje się postać MB Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus, postawiona w 1890 roku.