ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Ilość mieszkańców, stan na 31.12.2014 r.  3.162 w tym 1.559 kobiet

ORGAN WYKONAWCZY
Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.
Sołtys - Mirosława Biegun
Tel: 33 864-25-30

CO WARTO ZOBACZYĆ


  • Drewniany kościółek i dzwonnica - przykład beskidzkiego budownictwa ludowego z początku XX w.;
  • Drewniana kapliczka w kształcie gwiazdy, kryta gontem z 1832r.;
  • Galeria Beskidzka w Żabnicy-Kamiennej, posiadająca w swoich zbiorach prace powstałe podczas corocznych plenerów organizowanych przez dr Wojciecha Opanię, wykładowcę na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
  • Ścieżka dydaktyczna „Żabnica-Cięcina” wyznaczona wzdłuż urokliwego i bogato przyrodniczo odcinka   ścieżki   rowerowej.   Tablice  dydaktyczne  i  informacyjne  propagują  wiadomości  o przyrodzie oraz kształtują świadomość proekologiczną. Długość ścieżki wynosi 2,2 km.