Gmina Węgierska Górka w sierpniu  1999r.  podpisała   umowę   o   międzynarodowej  współpracy  w   dziedzinie   kultury,   turystyki  i  sportu z  dwoma  węgierskimi  miastami:  Pakozd  i Lengyeltóti. Wzajemnemu poznawaniu tradycji i zwyczajów służą wyjazdy o charakterze promocyjnym oraz integracyjnym dzieci i młodzieży, zespołów folklorystycznych, drużyn piłkarskich, twórców ludowych. Od kilku lat gmina współpracuje także słowackim Svrcinovcem, czeskimi Mostami u Jablunkova, serbską Starą Pazovą,  austriackim Grazem oraz niemieckim Diedenbergen.