Organem władzy wykonawczej w gminie jest WÓJT.

Wójt Gminy - mgr Piotr Tyrlik

Z-ca Wójta Gminy - mgr Marian Kurowski

Sekretarz Gminy - mgr Sabina Tomiczek

Skarbnik Gminy - mgr Lucyna Sporek