Tekst do odczytu maszynowego

 

Urząd Gminy Węgierska Górka

 

Czym się zajmujemy

 

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie Wójt Gminy Piotr Tyrlik.

Urząd Gminy  zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Węgierska Górka

adres: ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

tel. 338 609 742 

e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Węgierska Górka jest otwarty:

 • od poniedziałek do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 • Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Węgierska Górka ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

wysłać e-maila na adres: ugwg@wegierska-gorka.pl

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 338 609 742 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • obecnie prowadzone są prace remontowo-budowlane, mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.