Zebranie wiejskie w Węgierskiej Górce

Zebranie wiejskie w Węgierskiej Górce

Aktualnie w naszej gminie odbywają się tradycyjne zebrania wiejskie, które są doskonałą okazją do przedstawienia sprawozdań z działalności Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Wójta i Rady Gminy za rok 2023, a także zaprezentowania przyszłych planów działania.

Dziś na owym zebraniu sołeckim licznie zgromadzili się mieszkańcy Węgierskiej Górki, którzy przedstawili swoje wnioski dotyczące miejscowości, zwrócili uwagę na dotyczące ich problemy oraz przystąpili do wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

W wyniku głosowania pani Maria Kocoń została ponownie wybrana na funkcję Sołtysa miejscowości Węgierska Górka. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Marian Kurowski, Sekretarz Sabina Tomiczek, Sołtys Węgierskiej Górki Maria Kocoń, Przewodniczący Rady Sołeckiej Węgierska Górka Łukasz Zyzak, Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Kopeć, Radni: Stanisław Dyrlaga, Michał Gawliński, Daniel Wochnik. Starostwo Powiatowe reprezentowali Radni Powiatowi: Marek Duraj, Józef Stopka i Władysław Skrzyp.

Na koniec spotkania wójt gminy zaprosił do wspólnej dyskusji mieszkańców Węgierskiej Górki, by omówić złożone przez nich wnioski i postarać się wspólnie rozwiązać problemy, które im doskwierają.

Przed nami ostatnie zebranie wiejskie, które odbędzie się w sołectwie Cisiec 17 maja 2024 r. (piątek), o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej w Ciścu. Serdecznie zapraszamy.