Zebranie wiejskie w Żabnicy

Jesteśmy na półmetku zebrań wiejskich w gminie Węgierska Górka. Dziś odbyło się zebranie sołeckie w Żabnicy, które zgromadziło liczne grono mieszkańców tej miejscowości.

Zebrania sołeckie są ważnym elementem demokratycznego funkcjonowania społeczności lokalnych, pozwalającym na aktywne uczestnictwo obywateli w kształtowaniu swojego otoczenia oraz wspólnych decyzji dotyczących rozwoju miejscowości.

W dzisiejszym zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Marian Kurowski, Sekretarz Sabina Tomiczek, Sołtys Wsi Żabnica Mirosława Biegun, Przewodniczący Rady Sołeckiej Wsi Żabnica Stanisław Kupczak, Radni: Irena Kliś, Michał Kupczak, Józef Żyrek, Grzegorz Sobel, Daniel Wochnik. Starostwo Powiatowe reprezentował Radny Powiatowy - Józef Stopka.

Spotkanie stanowiło świetną okazję do złożenia sprawozdania z działalności Wójta i Rady Gminy za rok 2023, a także zaprezentowania planów działania na nadchodzące miesiące, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Żabnica. Władze gminy poprzez swoją pracę pragną kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia w Żabnicy.

Podczas tegorocznych spotkań odbywa się również wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Na funkcję sołtysa Żabnicy po raz kolejny została wybrana pani Mirosława Biegun. Należy pamiętać, że rola sołtysa w społeczności wiejskiej jest niezwykle istotna i wieloaspektowa. Sołtys pełni bowiem rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami lokalny. To osoba, która odpowiada za koordynację działań społeczności wiejskiej, wspiera rozwój miejscowości i dba o dobro jej mieszkańców. Do gratulacji dla pani Mirosławy dołączamy życzenia powodzenia w tej niełatwej służbie.

Na zakończenie zebrania omówiono różne bieżące sprawy zgłoszone przez uczestników. Głównym tematem dyskusji była sprawa chodników wzdłuż drogi powiatowej.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania:

- Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgierska Górka – 14 maja 2024 r. (wtorek), godzina16.30, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka,

- Zebranie Wiejskie Sołectwa Cisiec – 17 maja 2024 r. (piątek), godzina16.30, Szkoła Podstawowa w Ciścu.