Odśnieżanie w Gminie Węgierska Górka

Urząd Gminy Węgierska Górka informuje, iż rozstrzygnięto przetarg na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników - sezon 2012/2013" w wyniku którego zostali wyłonieni następujący wykonawcy:

Sołectwo Węgierska Górka:

"Beskid-Ekosystem" Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie, ul. Graniczna 1;

Osoba do kontaktu: Pan Marek Maciejowski – tel.33 8641 301, 693 539 813

Sołectwo Cięcina:

Przecieranie Drewna Marcin Dyrcz z siedzibą w Juszczynie 119

Osoba do kontaktu: Pan Marcin Dyrcz - tel. 696 173 242

Sołectwo Żabnica:

F.H.U. WGB Wojciech Gaweł z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a

Osoba do kontaktu: Pan Jan Ciemała- tel.33 864 22 22, 600 280 548

Sołectwo Cisiec:

"Beskid-Ekosystem" Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie, ul. Graniczna 1

Osoba do kontaktu: Pan Marek Maciejowski – tel.33 8641 301, 693 539 813

 

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu informuje, iż w sezonie zimowym 2012/2013 akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona od dnia 1 listopada 2012 roku do 15 kwietnia 2013 roku.

Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg powiatowych będą czynne całodobowo:

1. 33-862-05-72

2. 33-862-05-73 (tel/faks)

3. 664-433-352 (telefon kontaktowy do dyżurnego)

Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godzinach: 15.00-7.00.

Koordynatorem Akcji Zima z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg jest Pan Jerzy Jastrzębski - tel. 515-170-161.