STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU
50-005 Wrocław, ul. Kołłątaja 32/9
Nr. konta: B.Z WBK II O/Wrocław   09 1090 2402 0000 0006 1000 8795
NIP 897-16-22-694
KRAJOWY  REJESTR SĄDOWY (KRS) NR. 0000160724

Z dopiskiem: na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego WERONIKA DZIEDZIC

BARDZO DZIĘKUJĘ W IMIENIU WERONICZKI.